REFERENCJE


Biuro Projektów "Koksoprojekt" wykonało dokumentację dla budowy lub modernizacji większości krajowych zakładów koksowniczych, w tym ponad 50 baterii koksowniczych oraz 8 instalacji oczyszczania gazu koksowniczego z uzyskiem i przerobem węglopochodnych. W okresie od 1990 do 2005 roku do najważniejszych naszych obiektów referencyjnych należą:

BATERIE KOKSOWNICZE (wraz z obiektami towarzyszącymi)

 • Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A; Bateria Nr 6, liczba komór 35, system ubijany, wydajność 100 tys. ton/rok - (2017 r.)
 • Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.; Bateria Nr 4, liczba komór 74, system ubijany, wydajność 610 tys. ton/rok - przebudowa baterii wraz z Instalacją Suchego Chłodzenia Koksu - projekt (2016 r.)
 • Koksownia Częstochowa Nowa Spółka z o.o.; Bateria Nr 1, liczba komór 57, system ubijany, wydajność 350 tys. ton/rok - (2010 r.) - lider konsorcjum 
 • Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.; Bateria Nr 1, liczba komór 80, system zasypowy, wydajność 730 tys. ton/rok - przebudowa baterii - (2009 r.)
 • Kombinat Koksochemiczny "Zabrze" S.A. Koksownia "Radlin"; Bateria Nr 1, liczba komór 86, system ubijany, wydajność 750 tys. ton/rok - (2008 r.) - lider konsorcjum
 • Zakłady Koksownicze "Zdzieszowice" Sp. z o.o.; Bateria Nr 12, liczba komór 76, system zasypowy, wydajność 730 tys. ton/rok (2008 r.)
 • Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.; Bateria Nr 5, liczba komór 76, system zasypowy, wydajność 730 tys. ton/rok (2007 r.) - projekt i udział w budowie "pod klucz"
 • Zakłady Koksownicze "Zdzieszowice" Sp. z o.o.; Bateria Nr 11, liczba komór 76, system zasypowy, wydajność 730 tys. ton/rok (2006 r.)
 • Zakłady Koksownicze "Zdzieszowice" Sp. z o.o.; Bateria Nr 8, liczba komór 76, system zasypowy, wydajność 730  tys. ton/rok (2004 r.)
 • Zakłady Koksownicze "Zdzieszowice" Sp. z o.o.; Bateria Nr 7, liczba komór 76, system zasypowy, wydajność 730 tys. ton/rok (2003 r.)
 • Koksownia Schwelgern w Niemczech; Stanowiska do remontów, przeglądów i legalizacji urządzeń na baterii (2002 r.)
 • Zakład Koksownia Huty im. T. Sendzimira w Krakowie; Remont wieży gaszenia koksu Nr 4 (2002 r.)
 • Zakład Koksownia Huty im. T. Sendzimira w Krakowie; Bateria WK1, liczba komór 72, system zasypowy, wydajność 650 tys. ton/rok wraz z Instalacją Suchego Chłodzenia  Koksu (1999 r.)
 • Koksownia Huty Częstochowa w Częstochowie; Bateria Nr 4, liczba komór 57, system ubijany, wydajność 350 tys. ton/rok (1991 r.)


BAZY PALIW

 • CPN - Okręgowa Dyrekcja w Katowicach, Baza Paliw w Boronowie k/Częstochowy; Instalacja hermetyzacji zbiorników i nalewaków autocysternowych paliw wraz z instalacją odzysku benzyn OPW-1 (1995 r.)
  - łączna pojemność zbiorników podlegających hermetyzacji - 30 000 m3
  - wydajność instalacji odzysku benzyn - 450 m3/h
 • Rafineria Trzebinia S.A. w Trzebini; Terminal samochodowy - stanowiska nalewakowe i instalacja do adsorpcyjnego oczyszczania powietrza i odzysku benzyn (2000 r.)
  - wydajność terminalu; 1 mln t/r paliw
  - wydajność instalacji odzysku benzyn; 800 m3/h.

INSTALACJE GAZU ZIEMNEGO

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie /Górnośląski, Zakład Gazowniczy w Zabrzu
 • Remont i budowa sieci rozdzielczych nisko i średnioprężnych w Tychach, Rudzie Śląskiej, Pyskowicach, Gliwicach, Zawierciu i Knurowie (1990-1997r.)
 • Modernizacja i budowa stacji redukcyjno - pomiarowych I i II stopnia o wydajnościach od 1 000 do 15 000 Nm3/h w Kleszczowie, Rudzie Śląskiej, Bytomiu (1992-2003 r.)

INSTALACJE OCZYSZCZANIA GAZU KOKSOWNICZEGO, UZYSKU I PRZEROBU WĘGLOPOCHODNYCH

1. INSTALACJE DO ODSIARCZANIA GAZU KOKSOWNICZEGO
 • JSW KOKS Koksownia Jadwiga, Instalacja odsiarczania i katalityczny rozkład amoniaku + metoda Clausa – projekt budowlany (2019 r.)
 • ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie;  Budowa kolumny odkwaszająco-odpędowej w instalacji desorpcji składników kwaśnych i amoniaku z wód procesowych, budowa instalacji produkcji stężonej wody amoniakalnej – projekt (2019 r.
 • JSW KOKS Koksownia Radlin, Modernizacja benzolowni wraz z obiektami towarzyszącymi Węglopochodnych, zabudowa spiralnych wymienników ciepła w instalacji desorpcji (2017 r.) - projekt i realizacja "pod klucz"
 • ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach; Instalacja desorpcji i katalityczny rozkład amoniaku + metoda Clausa - projekt zrealizowany - wydajność 160 000 Nm3/h, pozostałość H2S poniżej 0,5 g/Nm3 (2013 r.)
 • ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie; Instalacja odsiarczania i katalityczny rozkład amoniaku + metoda Clausa - projekt zrealizowany „pod klucz” - wydajność 35 000 Nm3/h, pozostałość H2S poniżej 0,35 g/Nm3 (2012 r.)
 • Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A.; Instalacja odsiarczania i katalityczny rozkład amoniaku + metoda Clausa - projekt zrealizowany „pod klucz” - wydajność 27 500 Nm3/h, pozostałość H2S poniżej 0,35 g/Nm3 (2012 r.)
 • U.S. STEEL Kosice (Słowacja); Instalacja odsiarczania i katalityczny rozkład amoniaku + metoda Clausa - projekt zrealizowany - wydajność 120 000 Nm3/h, pozostałość H2S poniżej 0,5 g/Nm3 (2010 r.)
 • Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. - kompleksowa modernizacja wydziału oczyszczania gazu z instalacjami katalitycznego rozkładu amoniaku i utylizacji siarkowodoru metodą Clausa - projekt i udział w budowie "pod klucz" - wydajność 2x100 000 Nm3/h, pozostałość H2S poniżej 0,4 g/Nm3 (2008 r.)
 • ArcelorMittal Galati S.A. (Rumunia); Modernizacja wydziału węglopochodnych - projekt (2008 r.)
 • Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A. Metoda katalityczno - sodowa, wydajność 30 000 Nm3/h, pozostałość H2S poniżej 0,1 g/Nm3 (2000 r.)
 • Kombinat Koksochemiczny "Zabrze" S.A., Koksownia "Radlin"; instalacja odsiarczania i katalityczny rozkład amoniaku + metoda Clausa wydajność 30 000 Nm3/h, pozostałość H2S poniżej 0,4 g/Nm3 (1999 r.)
 • Zakłady Koksownicze Zdzieszowice w Zdzieszowicach; Metoda amoniakalna, wydajność 2 x 60 000 Nm3/h, pozostałość H2S poniżej 0,4g/Nm3 (1997 r.)
 • Koksownia Huty Częstochowa w Częstochowie; Metoda katalityczno - sodowa, wydajność 50 000 Nm3/h, pozostałość H2S poniżej 0,1 g/Nm3 (1993 r.)
2. INSTALACJE DO CHŁODZENIA GAZU KOKSOWNICZEGO
 • Budowa i przebudowa obiektów instalacji chłodzenia wtórnego gazu koksowniczego na terenie Zakładu Koksownia ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie, 1 chłodnica poziomorurowa , powierzchnia chłodzenia 2 x 1350 m2 (2017 r.) - i realizacja "pod klucz"
 • JSW KOKS Koksownia Radlin , Modernizacja benzolowni wraz z obiektami towarzyszącymi Węglopochodnych, 1 chłodnica poziomorurowa, powierzchnia chłodzenia 4000 m2 (2017 r.) - projekt i realizacja "pod klucz"
 • Budowa i przebudowa obiektów instalacji chłodzenia wtórnego gazu koksowniczego na terenie Zakładu Koksownia ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie, 1 chłodnica poziomorurowa , powierzchnia chłodzenia 2 x 1350 m2 (2017 r.) - projekt
 • JSW KOKS Koksownia Radlin 1 chłodnica poziomorurowa, powierzchnia chłodzenia 2500 m2 (2014 r.) - projekt i realizacja "pod klucz"
 • Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A.; Budowa układu chłodzenia gazu koksowniczego wraz z obiegami wody chłodzącej oraz benzolownią 2 chłodnice poziomorurowe, powierzchnia chłodzenia 2 800 m2/1 szt. + 2 chłodnice poziomorurowe, powierzchnia chłodzenia 1 300 m2/1 szt. (2008 r.) - projekt i realizacja "pod klucz"
 • Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. - kompleksowa modernizacja wydziału oczyszczania gazu; 2 chłodnice poziomorurowe, powierzchnia chłodzenia 6 000 m2/1 szt. + 3 chłodnice poziomorurowe, powierzchnia chłodzenia 4 000 m2/1 szt.  - projekt i udział w budowie "pod klucz (2008 r.)
 • ArcelorMittal Galati S.A. Budowa układu chłodzenia gazu koksowniczego wraz z obiegami wody chłodzącej, benzolownią oraz oczyszczalnią ścieków (2008 r.) - projekt.
 • Zakłady Koksownicze Zdzieszowice w Zdzieszowicach, 1 chłodnica poziomorurowa, powierzchnia chłodzenia 6000 m2 (2007 r.) - projekt
 • U.S. STEEL Kosice (Słowacja); Chłodzenie końcowe gazu - 3 chłodnice poziomorurowe, powierzchnia chłodzenia 2 800 m2/1 szt. (2005 r.) - projekt i realizacja "pod klucz"
 • Koksownia J. Šverma w Ostrawie - Republika Czeska; 1 chłodnica poziomorurowa, powierzchnia chłodzenia 4000 m2 (2002 r.) - projekt i realizacja "pod klucz"
 • OKD-OKK Koksownia Svoboda - Republika Czeska; Remont chłodnicy wstępnej (2002 r.)
 • Zakłady Metalurgiczne w Bytomiu; 1 chłodnica poziomorurowa, powierzchnia chłodzenia 3 000 m2 (2000 r.) - projekt i realizacja "pod klucz"
 • Koksownia Huty Trzyniec - Republika Czeska; 2 chłodnice poziomorurowe, powierzchnia chłodzenia 1 900 m2/1 szt. (1997 r.) - projekt
 • Zakład Koksownia Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie; 3 chłodnice poziomorurowe, powierzchnia chłodzenia 6 000 m2/1 szt. (1996 r.) - projekt
 • Koksownia J. Šverma w Ostrawie - Republika Czeska; 2 chłodnice poziomorurowe, powierzchnia chłodzenia 4 000 m2/1 szt. (1996 r.) - projekt i realizacja "pod klucz"
 • Koksownia Huty Częstochowa w Częstochowie; 2 chłodnice poziomorurowe, powierzchnia chłodzenia 4 800 m2/1 szt. (1995 r.)
 • Kombinat Koksochemiczny Zabrze Koksownia Radlin w Radlinie; 4 chłodnice poziomorurowe, powierzchnia chłodzenia 2 200 m2/1 szt. (1995 r.)
 • Zakłady Koksownicze Zdzieszowice w Zdzieszowicach; 3 chłodnice poziomorurowe, powierzchnia chłodzenia 1 900 m2/1 szt. (1995 r.)
3. INSTALACJE CHŁODZIAREK WODY GŁĘBOKO SCHŁODZONEJ
 • Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A.; Budowa układu chłodzenia gazu koksowniczego wraz z obiegami wody chłodzącej oraz benzolownią Instalacja o wydajności 2 x 2100 kW (2008 r.) - projekt i realizacja "pod klucz
 • Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. - kompleksowa modernizacja wydziału oczyszczania gazu; Instalacja o wydajności 3 x 4200 kW - projekt i udział w budowie "pod klucz (2008 r.)
 • Zakłady Koksownicze Zdzieszowice w Zdzieszowicach; Instalacja o wydajności 4 x 5300 kW (2004 r.)
 • Kombinat Koksochemiczny Zabrze Koksownia Radlin w Radlinie; Instalacja o wydajności 3 x 2100 kW (1999 r.)
 • Zakłady Koksownicze Zdzieszowice w Zdzieszowicach; Instalacja o wydajności 2 x 2100 kW (1995 r.)
4. INSTALACJE ABSORPCJI BENZOLU ORAZ DESORPCJI BENZOLU I REGENERACJI OLEJU PŁUCZKOWEGO

     Instalacje z płuczkami benzolu jednokrotnego zraszania i wypełnieniem płasko-równoległym (nowej generacji) oraz zintegrowanymi aparatami instalacji desorpcji benzolu
     wybudowane w zakładach:

 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY (Republika Czeska); Instalacja regeneracji oleju płuczkowego oraz kondensacji oparów benzolowych i wydzielenia benzolu - projekt i realizacja "pod klucz" (2019 r.)
 • JSW KOKS Koksownia Radlin, Modernizacja benzolowni wraz z obiektami towarzyszącymi Węglopochodnych, Instalacja absorpcji benzolu o wydajności 45 000 Nm3/h, 1 płuczka DN 3400 oraz zintegrowana instalacja desorpcji benzolu i regeneracji oleju płuczkowego o wydajności oleju 90 m3/h (2017 r.) - projekt i realizacja "pod klucz"
 • ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (AMAL), Koksownia Seremange we Florange – Francja; 1 płuczka benzolu DN 2800 (na wydajność gazu koksowniczego: 35 000 Nm3/h) oraz 1 zintegrowany regenerator oleju płuczkowego DN 1200 - projekt, dostawa płuczki i regeneratora, nadzory autorskie, rozruch i uruchomienie (2017 r.)
 • Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. - Rozbudowa węzła odbenzolowania w Wydziale Produkcji Węglopochodnych; Instalacja absorpcji benzolu o wydajności 130 000 Nm3/h, 1 płuczka DN 5600 oraz zintegrowana instalacja desorpcji benzolu i regeneracji oleju płuczkowego o wydajności oleju 240 m3/h - projekt i realizacja "pod klucz” (2014 r.)
 • Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A.; Budowa układu chłodzenia gazu koksowniczego wraz z obiegami wody chłodzącej oraz benzolownią, Instalacja o wydajności oleju 45 m3/h (2008 r.) - projekt i realizacja "pod klucz"
 • Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. - kompleksowa modernizacja wydziału oczyszczania gazu; Instalacja absorpcji benzolu o wydajności 130 000 Nm3/h, 1 płuczka DN 5600 oraz instalacja desorpcji benzolu i regeneracji oleju płuczkowego o wydajności oleju 240 m3/h - projekt i udział w budowie "pod klucz” (2008 r.)
 • ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie; Instalacja absorpcji benzolu 1 płuczka DN 3800 (2006 r.) - projekt
 • Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A.; Instalacja absorpcji benzolu (2006 r.) - projekt i realizacja "pod klucz"
 • Koksownia J. Šverma w Ostrawie (Czechy); instalacja absorpcji benzolu (2004 r.) - projekt i realizacja "pod klucz"
 • Koksownia Huty Trzyniec (Czechy); instalacja desorpcji benzolu z oleju płuczkowego (2003 r.) - projekt i realizacja "pod klucz"
 • Kombinat Koksochemiczny "Zabrze" S.A. - Koksownia "Radlin"; Instalacja absorpcji benzolu o wydajności 40000 Nm3/h, 1 płuczka DN 2800 - projekt i realizacja "pod klucz" (2003 r.)
 • U.S. STEEL Kosice, s.r.o., DZ Koksowňa; Kompleksowa realizacja instalacji absorpcji benzolu - "pod klucz", wydajność instalacji : 70000 - 120000 Nm3/h. 1 płuczka DN 4800, H = 33 m. Pozostałość benzolu w gazie koksowniczym poniżej 3g/Nm3 (2002 r.) Demontaż sześciu płuczek benzolu i modernizacja instalacji rurociągów gazowych w obiekcie absorpcji benzolu (2003 r.)
 • Koksownia Huty Częstochowa w Częstochowie; Instalacja o wydajności 60 000 Nm3/h, 1 płuczka DN4000, pozostałość benzolu w gazie koksowniczym - poniżej 3 g/Nm3 (1995 r.)
 • Zakłady Koksownicze Zdzieszowice w Zdzieszowicach; Instalacja o wydajności 2 x 60 000 Nm3/h, 2 płuczki DN4000, pozostałość benzolu w gazie koksowniczym - poniżej 3 g/Nm3 (1995 r.)
 • Zakład Koksownia Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie; Instalacja o wydajności 70 000 Nm3/h, 2 płuczki DN3600, pozostałość benzolu w gazie koksowniczym - poniżej 3 g/Nm3 (1994 r.)
5. INSTALACJE DO HERMETYZACJI APARATÓW I INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH WYDZIAŁÓW CHEMICZNYCH KOKSOWNI ORAZ INSTALACJE HERMETYCZNEGO
    ZAŁADUNKU I ROZŁADUNKU PRODUKTÓW WĘGLOPOCHODNYCH

     Instalacje takie mające za zadanie ochronę środowiska (atmosfery, gleby) są realizowane lub zostały wybudowane na podstawie dokumentacji projektowej BP Koksoprojekt 
     w następujących zakładach:

 • JSW KOKS Koksownia Jadwiga (2017 r.)
 • Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A.; Remont hermetyzacji zbiorników i dekanterów (2013 r.)
 • Koksownia Huty Trzyniec - Republika Czeska (1999 r.)
 • Kombinat Koksochemiczny Zabrze Koksownia Radlin w Radlinie (1999 r.)
 • Zakład Koksownia Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie (1998 r.)
 • Zakłady Koksownicze Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej (1998 r.)
 • Koksownia Huty Częstochowa w Częstochowie (1997 r.)
 • Zakłady Koksownicze Zdzieszowice w Zdzieszowicach (1997 r.)
 • Koksownia J. Šverma w Ostrawie - Republika Czeska (1997 r.)
 • Koksownia Nova Hut w Ostrawie - Republika Czeska (1994 r.)
6. INNE INSTALACJE Z ZAKRESU OCZYSZCZANIA GAZU I UZYSKU WĘGLOPOCHODNYCH
 • JSW KOKS Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej; Wykonanie i zabudowa nowego odstojnika zmechanizowanego z komorą wodną (2018 r.) - projekt i realizacja "pod klucz"
 • JSW KOKS Koksownia Radlin , Modernizacja benzolowni wraz z obiektami towarzyszącymi Węglopochodnych, Odstojnik zmechanizowany i instalacja filtracji wody pogazowej (2017 r.) - projekt i realizacja "pod klucz"
 • JSW KOKS Koksownia Radlin , Modernizacja benzolowni wraz z obiektami towarzyszącymi Węglopochodnych, 2 chłodnie wentylatorowe wody obiegowej o wydajności 1000 m3/h każda (2017 r.) - projekt i realizacja "pod klucz"
 • JSW KOKS Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej; Wykonanie i zabudowa nowego odstojnika zmechanizowanego z komorą wodną (2015 r.) - projekt i realizacja "pod klucz"
 • JSW KOKS Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej; Przebudowa punktu rozładunkowego oleju płuczkowego (2015 r.) - projekt i realizacja "pod klucz"
 • JSW KOKS Koksownia Dębieńsko, Budowa kolumny odpędowej amoniaku (2013 r.) - projekt i realizacja "pod klucz"
 • JSW KOKS Koksownia Radlin, JSW KOKS Koksownia Jadwiga i JSW KOKS Koksownia Dębieńsko; Budowa stanowisk rozładunku ługu sodowego, oleju płuczkowego i kwasu siarkowego (2013 r.) - projekt i realizacja "pod klucz"
 • Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. - kompleksowa modernizacja wydziału oczyszczania gazu; 3 chłodnie wentylatorowe wody obiegowej o wydajności 2000 m3/h każda - projekt i udział w budowie "pod klucz” (2008 r.)
 • Zakłady Koksownicze Zdzieszowice w Zdzieszowicach, 2 chłodnie wentylatorowe wody obiegowej o wydajności 1200 m3/h każda (2007 r.) - projekt i realizacja "pod klucz"
 • Koksownia "Przyjaźń" w Dąbrowie Górniczej; Modernizacja stanowiska załadunku benzolu zrealizowana "pod klucz" (2004 r.)
7. INNE INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
 • KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY – Koncepcja techniczna modernizacji stacji redukcyjno-schładzającej (2019 r.)
 • BOZZETTO - POLSKA Spółka z o.o. w Zabrzu; Budowa instalacji do produkcji plastyfikatora NSF do betonu  (2001 r.)
 • PETROCHEMIA - BLACHOWNIA S.A.; Zbiornik benzolu surowego V=1500m3 (2001 r.)

INSTALACJE ODPYLAJĄCE

 • Koksownia Huty Częstochowa w Częstochowie: Instalacja odpylania strony koksowej baterii nr 1,2 i 4, ilość odpylanych gazów 160 000 m3/h, (1990 -1992 r.)
 • Zakłady Koksownicze Zdzieszowice w Zdzieszowicach; Instalacja odpylania strony koksowej baterii nr 5 i 6, ilość odpylanych gazów 200 000 m3/h, (1990 r.)
 • Koksownia J. Šverma w Ostrawie - Republika Czeska; Instalacja odpylania młynowni węgla, ilość odciąganych gazów 80 000 m3/h (1996 r.)
 • Zakłady Górniczo - Hutnicze Bolesław w Bukownie; Instalacja odpylania przesiewania popiołów, ilość odpylanych gazów 11 000 m3/h (1996 r.)
 • Zakład Koksownia Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie; Instalacja odpylania strony koksowej baterii o wysokości 5,5 m i Instalacji Suchego Chłodzenia Koksu, ilość odpylanych gazów 260 000 m3/h (1998 r.)
 • Zakłady Koksownicze "Zdzieszowice" w Zdzieszowicach: Instalacja odpylania strony koksowej baterii nr. 7, ilość odpylanych gazów 180.00 m3/h (2003r.)
 • Zakłady Koksownicze "Zdzieszowice" w Zdzieszowicach; Instalacja odpylania strony koksowej baterii nr 8, (Projekt i uruchomienie w 2004 roku)

We wszystkich ww. instalacjach koncentracja pyłu na wylocie jest niższa od wielkości dopuszczalnej.

OBIEKTY BUDOWLANE

 • GZG Częstochowa; Zagospodarowanie Rejonu i Rozdzielnia Gazu w Częstochowie (1994 r.)
 • Bottrop - Niemcy; Hale widowiskowe dla MOVIE WORLD - WARNER BROTHERS (1994 r.)
 • GZG Zabrze; Budynek warsztatowo - socjalny wielofunkcyjny (1994 r.)
 • Zabrze; Hala widowiskowo-sportowa (1994 r.)
 • Kombinat Koksochemiczny Zabrze Koksownia Radlin w Radlinie; Budynek wielofunkcyjny (1995 r.)
 • GZG Zabrze; Rozdzielnia Gazu w Bytomiu (1996 r.)
 • GZG Zabrze; Budynek Rejonu Gazowniczego w Zabrzu (1997 r.)
 • Zabrze Urząd Skarbowy - budynek biurowy (1997 r.)
 • Radomsko; Budynki socjalne - hala produkcyjna (1998 r.)
 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna-Spółki Grupy ORSA; Kompleks obiektów produkcyjnych (2000 r.)
 • Firma BOZZETTO Polska; Kompleks obiektów produkcyjnych (2001)

ZAKŁADY PRZEMYSŁU ELEKTRODOWEGO

 • SGL - CARBON - Nowy Sącz;
  Piec grafityzacyjny do grafitowania metodą Achesona (1990 r.)
  - chłodzone dno i ściany,
  - max. Temp. Grafitowania - do 3000 oC,
  - pojemność wsadowa półproduktu - do 200 Mg,
  - moc grzewcza - 12,5 MW,
 • SGL - CARBON - Nowy Sącz;
  Instalacja odsmalania spalin pieców kręgowych (1990 r.),
  - stężenie wejściowe - 0,17 g/m3,
  - stężenie wyjściowe - smoła - max. 4 mg/m3,
  - BAP - 0,01 mg/m3.
 • ZEW S. A. - Racibórz;
  Piec grafityzacyjny do grafitowania metodą Achesona (1994 r.),
  Charakterystyka techniczna - jak piec w SGL CARBON,
 • ZEW S. A. - Racibórz;
  Piec grafityzacyjny do grafitowania metodą Castnera (1996 r.);
  - max. temp. grafitowania; - do 3000 oC,
  - max. średnica półproduktu - 640 mm,
  - max. prąd w kolumnie - 120 kA,
 • Nowoczerkasski Zakład Elektrodowy - Rosja;
  Piec do pierwszego wypalania elektrod grafitowych i anod (2003);
  - ilość komór - 30,
  - ilość ogni - 2,
  - temperatura wypalania - 1250 oC,
  - wydajność pieca - 20 000 t/r.
 • Czelabiński Zakład Elektrodowy - Rosja;
  Piec do pierwszego wypalania półwyrobów elektrodowych (w trakcie budowy);
  - ilość komór - 20,
  - ilość ogni - 1,
  - temperatura wypalania - do 1300 oC,
  - wydajność pieca - 15 000 t/r.
 • Nowosybirski Zakład Elektrodowy - Rosja;
  Piec do pierwszego wypalania półwyrobów elektrodowych (w trakcie budowy);
  - ilość komór - 32,
  - ilość ogni - 2,
  - temperatura wypalania - do 1250 oC,
  - wydajność pieca - 15 000 t/r.
Copyright © 2018 KOKSOPROJEKT - Wszelkie prawa zastrzeżone.