OFERTA USŁUG


Studia i analizy przedprojektowe, a w tym:

 • analizy porównawcze techniczno - ekonomiczne,
 • analizy rynku,
 • organizacja procedur przetargowych,
 • plany finansowania,
 • konsultacje i doradztwo techniczne.

Prace przedprojektowe, a w tym:

 • koncepcje programowo-przestrzenne,
 • oceny wpływu rozwiązań projektowych na środowisko,
 • projekty budowlane i uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • przygotowanie wszelkich dokumentów formalno-prawnych dla potrzeb budowy,
 • opracowanie studiów wykonalności.

Projektowanie, a w tym:

 • Basic Engineering,
 • Detail Engineering we wszystkich branżach,
 • rysunki warsztatowe,
 • instrukcje rozruchowe oraz wytyczne eksploatacji instalacji i urządzeń.

Kompletne usługi w procesie inwestycyjnym, a w tym :

 • realizację inwestycji pod klucz,
 • dostawy kompletnych instalacji oraz ich części, wyposażenia, aparatów i urządzeń,
 • nadzór autorski i inwestorski nad realizacją inwestycji oraz inne czynności
  zlecone przez inwestora,
 • prowadzenie rozruchu instalacji.
Copyright © 2018 KOKSOPROJEKT - Wszelkie prawa zastrzeżone.