KONTAKT


Biuro Projektów KOKSOPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Wolności 362
41-800 Zabrze

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gosp. KRS
Nr KRS: 0000058644
Kapitał zakładowy: 1411300,00 PLN
NIP: 648-000-17-92
Regon: 003542888

Tel.: +48 32 271 44 31
Tel.: +48 32 278 66 20
Fax: +48 32 271 65 47

Oddział w Krakowie
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Tel.: +48 12 293 44 71
Fax: +48 12 638 32 99

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
mgr inż. Zbigniew Figiel
Tel. +48 32 271 18 20
zbigniew.figiel@koksoprojekt.pl

Prokurent – Dyrektor Finansowy
Małgorzata Wodniok
Tel. +48 32 271 44 31 wew. 364
malgorzata.wodniok@koksoprojekt.pl

Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Techniczny
mgr inż. Paweł Cieślar
Tel. +48 32 271 18 20
pawel.cieslar@koksoprojekt.pl

Dyrektor ds. Handlowych
mgr inż. Grzegorz Wojciechowski
Tel. +48 32 271 44 31 wew. 326
grzegorz.wojciechowski@koksoprojekt.pl

Adres e-mail:
koksoprojekt@koksoprojekt.pl

Copyright © 2018 KOKSOPROJEKT - Wszelkie prawa zastrzeżone.