ZAKRES DZIAŁAŃ


Biuro Projektów Koksoprojekt jest wyspecjalizowanym biurem inżynierskim z ponad 55 letnim doświadczeniem w projektowaniu i realizacji obiektów dla przemysłu koksochemicznego, przemysłów pokrewnych, w tym również instalacji związanych z ochroną środowiska.

Główne specjalizacje BP Koksoprojekt dotyczą:

 • koksownictwa klasycznego w tym nowoczesne, wielkokomorowe baterie koksownicze systemu ubijanego i zasypowego oraz nowe technologie oczyszczania gazu koksowniczego,
 • uzysku i przerobu produktów węglopochodnych, w tym produkcji paków elektrodowych,
 • produkcji elektrod grafitowych i wyrobów z węgla uszlachetnionego,
 • składowisk (w tym rozładunek i załadunek) paliw stałych i ciekłych oraz odpadów,
 • hermetyzacji instalacji chemicznych, składów paliw ciekłych z odzyskiem produktów lotnych,
 • przemysłowych instalacji energetycznych i gazowych,
 • budownictwa przemysłowego i ogólnego łącznie z zagospodarowaniem terenu,
 • kompleksowych instalacji elektrycznych i AKP i A,
 • gospodarki wodnej i ściekowej,
 • instalacji grzewczych, klimatyzacji i wentylacji,
 • urządzeń i instalacji proekologicznych dla różnych procesów technologicznych.

W zakresie technologii ochrony środowiska Koksoprojekt posiada własne rozwiązania dla:

 • oczyszczania gazu koksowniczego w tym:
  1. a) odsiarczania metodą amoniakalną, katalityczno-sodową, potasowo-próżniową,
  2. b) odamoniakowania,
  3. c) odbenzolowania,
 • odpylania baterii koksowniczych oraz pozostałych instalacji i procesów technologicznych,
 • hermetyzacji procesów, instalacji, zbiorników i stanowisk nalewczych.

BP Koksoprojekt współpracuje z wieloma renomowanymi firmami krajowymi, zagranicznymi i jest w stanie dostosować swoje projekty do norm i wymagań każdego klienta.
Usługi inżynierskie oferowane przez Koksoprojekt obejmują cały zakres działań koniecznych przy realizacji inwestycji.

Copyright © 2018 KOKSOPROJEKT - Wszelkie prawa zastrzeżone.