SYSTEM JAKOŚCI


BP Koksoprojekt posiada od roku 1997 wdrożony System Zarządzania Jakością opracowany w oparciu o normę PN-EN-ISO 9001 i potwierdzony przyznanym Certyfikatem Jakości nr 04100970022 - E2 przez TÜV NORD POLSKA. Zidentyfikowano i opracowano dwa procesy zarządzające, zasobami oraz Systemem Jakości, dwa procesy główne a mianowicie proces projektowania i proces realizacji inwestycji oraz dwanaście procesów pomocniczych. Określono ich wzajemne oddziaływanie, kryteria i metody potrzebne do zapewnienia nadzoru i skuteczności ich przebiegu. Procesy są monitorowane i analizowane przez wyznaczonych liderów. Natomiast procesy wykonywane przez poddostawców i podwykonawców mają zapewniony nadzór.

Opracowany System Jakości udokumentowany jest w:

  • Księdze Jakości,
  • 16 procesach,
  • 22 procedurach,
  • 11 instrukcjach,
  • 4 normatywach.

System Jakości jest weryfikowany, aktualizowany oraz zgodny z aktualnie obowiązującymi wydaniami normy PN-EN-ISO 9001.
System Jakości jest regularnie i systematycznie poddawany auditom kontrolnym i recertyfikującym przez TÜV NORD POLSKA oraz auditom wewnętrznym, które wykazały, że działania dotyczące jakości są skuteczne i pozwalają na osiągnięcie zamierzonych celów. Zarząd Spółki przywiązuje dużą wagę do jakości świadczonych usług inżynierskich oraz zadowolenia Klientów. Ma to wyraz w przyjętej i realizowanej w biurze Polityce Jakości oraz w opracowanych rokrocznie Celach i zadaniach Jakości.

Copyright © 2018 KOKSOPROJEKT - Wszelkie prawa zastrzeżone.